Biuro Rachunkowe Warszawa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Oferta Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • obliczenie  miesięcznych zaliczek w podatku  dochodowym od osób fizycznych zatrudnionych przez  Pracodawcę oraz przygotowanie odpowiednich przelewów  zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz  sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w  formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie  odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • zestawienia przesłanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
  • kart wynagrodzeń wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych;
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy  PIT-11;
  • roczne obliczenie podatku dochodowego uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym PIT-40.
 • kalkulacja wynagrodzeń;
 • prowadzenie spraw kadrowo-pracowniczych;
 • sporządzanie deklaracji w sprawach wszelkich refundacji wynagrodzeń pracowników.


Zapraszamy do współpracy !!!.